göztepe su arıtma

Göztepe Su Arıtma

27 Temmuz 2021 ile aquaman

Göztepe su arıtma sistemi sayesinde su, kaynağına ve kullanma amacına bağlı olarak farklı partiküllerden arındırılmaktadır. Suyun yabancı maddelerin tamamından uzaklaştırıldığı ekipmanların genel adı su arıtma sistemleridir. Su arıtma sistemlerinin genel olarak biyolojik, fiziksel ve kimyasal olmak üzere üç başlık altında toplandığı söylenebilmektedir. Fiziksel arıtma işleminde suyun doğal görünümünü bozan ve bulanıklık oluşturan her türlü kil ve tortu ayrıştırılmaktadır. Kimyasal arıtma sistemlerinde su içerisinde çözünen iyonların istenen değerlere indirgenmesi söz konusudur. Biyolojik arıtma sistemlerinde ise diğer sistemlerden farklı olarak mikroorganizmalar, kimyasal dezenfektanlar ile ya da UV sistemler kullanılarak etkisiz hale getirilmekte ve suyun temiz olması sağlanmaktadır.

Gözde su arıtma firmamız kendine has su arıtım sistemleri ile bu alanda uzmanlık kazanmıştır. Yıllardır bu iş içerisinde olan kadrosu ile sizlere profesyonel bir hizmet sunan firmamız, sektörde hak ettiği yere gelmiştir. Yapılan hizmetlerde daima mühendislik ve kaliteli hizmet ön planda tutulmaktadır. Bu sayede müşteri memnuniyeti kazanılmakta ve çok daha fazla müşteri kitlesine ulaşılmaktadır. Ayrıca herhangi bir arıza durumunda teknik kadro tarafından verilen servis ve bakım hizmetleri ile firmamız yalnızca satış aşamasında değil satış sonrasında da sizlerin yanındadır.

göztepe su arıtma
göztepe su arıtma

Göztepe Su Arıtma Firmaları

Göztepe su arıtmafirmaları sayesinde suyunuz her türlü zararlı maddeden arındırılmaktadır. Su içerisinde çözünmemiş şekilde bulunan ve askıda bekleyen katı maddelerin süzülmek sureti ile sudan ayrıştırılmasına filtrasyon denmektedir. Bu işlem sırasında su içerisindeki organik maddelerin meydana getirdiği kötü tat ve koku kimyasal olarak giderilmekte ve su doğal haline dönüştürülmektedir. Filtrasyon işlemi için kullanılan her türlü ekipman filtrasyon sistemleri adını almaktadır. Filtrasyon sistemleri bulanık ve kötü kokuya sahip kirli suların doğal şeffaf haline geri getirilmesi için kullanılmaktadır. Bu sistemler ile su içerisinde yer alan ağır metallere doğrudan müdahale edilmekte ve bu metaller su içerisinden alınarak suyun saf haline geri gelmesi sağlanmaktadır.

Göztepe su arıtmafirmaları temel olarak 3 farklı filtrasyon sisteminden yararlanmaktadır. Bunlardan ilki olan Gravity filtre, sedimantasyon havuzu ya da tank kullanımı sonrasında yer çekiminin su üzerine uyguladığı kuvvet vasıtası sonucu suyun süzülmesi prensibine dayanmaktadır. Bu filtrelerin kullanımında asıl amaç su içerisinde yer alan iri boyutlu taneciklerin askıda kalmasını sağlamaktır. Multi Medya filtrelerde ise genel olarak farklı boyutlara sahip çakıl ve kum tanelerinin süzülme prensibi bulunmaktadır. Suyun yüksek basınca ve belirli bir hıza maruz kaldığı yerlerde bu filtrelerden yararlanılmaktadır. Multi medya filtrelerde genel amaç içerisinde askıda bulunan partikülleri su yüzeyinden ayıklamaktır. Green Sand filtrelerde ise özellikle suya hapsolmuş demir ve manganezin tutulduğu yerden ayıklanması söz konusudur. Bu filtrelerde mekanik filtrasyon yeteneği orta dereceli olmakta ve asıl amaç su içerisindeki çözünmüş taneciklerin ağır metallere tutulmasını sağlamaktır.

Göztepe Su Arıtma Fiyatları

Göztepe su arıtma fiyatları kullanılan yumuşatma sistemlerine göre değişiklik göstermektedir. Yumuşatma sistemleri, su sertliği olarak ifade edilen magnezyum ve kalsiyum iyonlarının katyonik reçete ile iyon değişim prensibine dayandığı sistemlerdir. Yumuşatma tankı içerisinde yer alan reçine Sodyum iyonları ile yüklenmiştir. Su reçine üzerinden geçirildikten hemen sonra kalsiyum ve magnezyum reçine üzerinde yer alan Na iyonu yer değiştirmektedir. Bu şekilde suda sertlik oluşturan iyonlar ayrışmaktadır. Yumuşatma cihazları tam otomatik şekilde kumanda edilebileceği gibi manuel olarak da çalıştırılabilmektedir. Bu durum da su arıtma üzerinde bir fiyat değişikliğine neden olmaktadır. Su arıtma sistemlerinin ne kadara mal olduğu hakkında daha detaylı bilgi için firmamıza telefon ederek ulaşabilirsiniz.

Göztepe Su Arıtma Cihazı

Göztepe su arıtma cihazı kullanılarak su temizliği sağlanabilmektedir. Kirletilmiş olan suların arıtma cihazı ile doğanın kendi arıtabileceği seviyeye kadar temizlenmesi mümkündür. Doğanın tek başına temizleyemediği su kaynakları arıtma cihazı kullanılarak sağlığa uygun içme suyuna dönüştürülebilmektedir.

Su arıtma işlemi doğada işleyen genel bir prosestir. Yeryüzünde oluşan sular farklı nedenlerden ötürü kirlenmekte ve buharlaşma sonucu suyun saf hali gökyüzüne ulaşmaktadır. Gökyüzüne ulaşan buhar temiz bir kaynak olarak yeryüzüne inmekte ve canlılara yaşam kaynağı olmaktadır. Bu nedenle suyun gerektiği gibi arıtılabilmesi yaşam için son derece önemlidir.

Göztepe Su Arıtma Sistemleri

Göztepe su arıtma sistemleri suyun kalitesi ve canlı sağlığına olan etkisi için önemli bir yere sahiptir. Dünya nüfusunun giderek artması ve sanayileşmenin etkisi su kaynaklarının beklenenden daha hızlı bir şekilde eksilmesine neden olmaktadır. Bu durum en çok temiz su kaynaklarını etkilemektedir. İnsanoğlu bu hususta hızlı ve suni teknikler ile suyun arıtılmasını sağlama yöntemini keşfetmiştir. Bu yöntem sayesinde kirli suyun istenmeyen her türlü maddeden uzaklaştırılması mümkün kılınmaktadır. Organik kaynak sularının üretiminde de sık sık kullanılan arıtma sistemleri, teknolojinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri arasındadır. Gerek yer altı sularının saf hale getirilmesi gerekse evlere gelen suların içme suyuna dönüştürülebilmesi açısından su arıtma sistemleri büyük önem taşımaktadır.